Minstemann’s Jeanne D’Arc

MULTI BISS, N, Se, Dk UCH

NjV-16, SejV-16, DkjV-16, NV—17, NV-18, NordV-18, WUT–JRW 2016

 

Pedigree

 

Født/born 23.09.2015